Projekt „HIDROLAB – Integrirani hidrografski sustav za održivi razvoj morskog ekosustava” (KK.01.1.1.04.0053)“ sufinancira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija i Specifičnog cilja 1a1 Povećana sposobnost sektora istraživanja i razvoja (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva (Poziv „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“).
Razdoblje provedbe Projekta traje 36 mjeseci i počinje stupanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava na snagu, uz iznimku aktivnosti revizije projekta, čije provođenje je prihvatljivo do dostave Završnog izvješća.
Projekt se provodi u partnerstvu s Institutom za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište I. Meštrovića 63,21000 Split, OIB: 86235185568.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 7.498.848,47 kuna, dok bespovratna sredstva iznose 6.048.077,43 kuna.
Projekt je usmjeren na povećanje sposobnosti prijavitelja i partnera za provođenje vrhunskih istraživanja u području tehničkih znanosti i zadovoljavanje potreba gospodarstva u prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije. Istraživačima će se osigurati uvjeti za postizanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti u poslovni sektor (energetika, ribarstvo, turizam i promet) te podizanje razine visoko kvalitetnih IRI aktivnosti u području hidrografije ili marinske geodezije, dok će se studentima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada.

Font Resize
Contrast