Projekt HIDROLAB – Integrirani hidrografski sustav za održivi razvoj morskog ekosustava (KK.01.1.1.04.0053)

sufinancira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu „Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija i Specifičnog cilja 1a1 Povećana sposobnost sektora istraživanja i razvoja (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva (Poziv „Ulaganje u znanost i inovacije – Prvi poziv“).

Novosti

O projektu:

HIDROLAB je usmjeren na povećanje sposobnosti prijavitelja i partnera za provođenje vrhunskih istraživanja u području tehničkih znanosti i zadovoljavanje potreba gospodarstva u prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije.

Istraživačima će se osigurati uvjeti za postizanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti u poslovni sektor (energetika, ribarstvo, turizam i promet) te podizanje razine visoko kvalitetnih IRI aktivnosti u području hidrografije ili marinske geodezije, dok će se studentima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 7.498.848,47 kuna, a iznos EU sufinanciranja 6.048.077,43 kuna.

Ciljevi projekta:

 • Rješavanje tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj
 • Podizanje razine visokokvalitetnih istraživačko-razvojno-inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj

Razdoblje provedbe HIDROLAB-a traje 36 mjeseci, a počelo je stupanjem na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, uz iznimku aktivnosti revizije projekta, čije provođenje je prihvatljivo do dostave Završnog izvješća.

  Nositelj projekta:
 • Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Kačićeva 26, 10000 Zagreb
  www.geof.unizg.hr


  Voditelj projekta:
  Projektni partner:
 • Institut za oceanografiju i ribarstvo
  Šetalište I. Meštrovića 63, 21000 Split
  www.izor.hr


  Šifra projekta:
  KK.01.1.1.04.0053
  Zajedno do fondova EU
  Operativni program
 • Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 • Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr
Font Resize
Contrast